I dag bör vi vara med i ett nätverks företag, du i alla fall. Alla passar inte för den branschen men som Entreprenör är det en utmärkt Bransch som ökar lavinartat.

I dag går 80 000 nya entreprenörer in i Marknaden varje månad. Ingen vet med exakta siffror hur framtiden kommer te sig. Vad experter råder till är just att sprida ut våra inkomst källor för att inte bli sårbara när Krisen kommer. Network är en företagsform som leder till sidoinkomst och dessutom är den billig att starta. I dag behövs inget risk kapital. Men mina råd till dig som söker ett företag;

Titta igenom att företaget är över tio år, det på grund av att 95% av alla företag som startar upp i Nätverks industrin går i konkurs inom de första fem åren. De är ytterligare 95% av resterande företag som går i konkurs år sex till tio. Välj därför ett företag som är över tio år.

Välj ett företag som har över 100 miljoner i årsinkomst, det på grund av att när ett företag kommer över runt 300 miljoner så går företaget in i ett Momentum, då blir företaget automatiskt rankat av omvärlden på ett mycket positivt sätt.

Välj ett företag som delar dina värderingar, på grund av att dina kollegor kommer de flesta dela företagets livsstil. Då är det bra att du känner dig bekväm med företagets policy och dina kollegor. På samma sätt är det viktigt att du gillar produkten du marknadsför.

Lär dig allt om marknaden i Sig. Här är en länk till en Expert inom Nätverkande. Tryck HÄR

Jag har valt det här företaget baserat på det kriteriet. Tryck här